Behavior Analyst Certification Board și acreditarea internațională a analiștilor comportamentali

Autor: Neil Martin, PhD, BCBA-D, director International Development, Behavior Analyst Certification Board (Consiliul de Certificare al Analiștilor Comportamentali)

Traducere: Octavia Vasile, BCaBA

BACB EmblemThe Behavior Analyst Certification Board ® Inc. (BACB®) este o organizație independentă, non-profit, care nu are membrii înscrişi. A fost înființată în luna mai a anului 1998 pe baza unui program de certificare care era derulat de Florida Department of Children and Families (Departamentul pentru Copii și Familii al statului Florida) (Starin, Hemingway & Hartsfield, 1993). Prima rundă de examinări BACB a avut loc în luna mai a anului 2000, folosindu-se examenele de certificare Florida. Treptat, programul de certificare Florida a fost oprit, astfel încât, în anul 2004, BACB a rămas singurul organism existent de acreditare al analistului comportamental. Programul de certificare BACB respectă standarde riguroase și stricte de control al calității (Shook, 2005) și este acreditat de National Council for Certifying Agencies (Consiliul Național pentru Agențiile de Certificare), organismul de acreditare al Institute for Credentialing Excellence (Institutul pentru Excelență în Acreditare) (2010).

Misiunea globală a BACB-ului este aceea de a proteja consumatorii de servicii de analiză a comportamentului din întreaga lume stabilind, promovând și desemnând, în mod sistematic, standarde profesionale. Viziunea globală a BACB-ului este aceea de a rezolva o varietate mare de probleme importante din punct de vedere social prin creșterea disponibilității de analiști comportamentali calificați în întreaga lume.

BACB certifică analiști comportamentali la două niveluri: Board Certified Behavior Analyst® (BCBA®) (analist comportamental certificat de Consiliu®) și la un nivel mai jos, numit Board Certified Assistant Behavior Analyst® (BCaBA®) (analist comportamental asistent certificat de Consiliu®). Un BCBA poate întruni, de asemenea, cerințele pentru o denumire de doctorat post certificare (BCBA-D™). BACB oferă și un nivel de acreditare pentru tutori – Registered Behavior Technician™ (RBT™) (tehnician comportamental înregistrat).

Cerințe de elegibilitate pentru acreditarea BCBA/BCaBA

Neil Martin

Neil Martin

Pentru a deveni BCBA sau BCaBA, o persoană trebuie să treacă examinarea BACB corespunzătoare. Pentru a deveni eligibil pentru a susține examinarea, persoana în cauză trebuie să aibă treapta academică corespunzătoare, să absolve cursul și cerințele pentru experiența supervizată.

Pentru elegibilitatea examinării BCBA, acea persoană trebuie să dețină o diplomă de master în psihologie, educație sau analiză comportamentală de la o universitate sau de la o altă instituție de învățămând superior acreditată corespunzător. Trebuie urmate 270 de ore de cursuri la nivel postuniversitar de instrucţie în analiză comportamentală, alocate, în mod specific, conţinutului ariilor care acoperă lista de activități și standardele etice ale profesiei (vezi Tabel 1). Persoanele în cauză trebuie să fi făcut, de asemenea, 1.500 de ore de supervizare de lucru independent, dintre care 5 % (75 de ore) necesită a fi supervizate direct de un BCBA existent.

Pentru eligibilitatea examinării BCaBA, o persoană trebuie să dețină orice diplomă de licență, săcompleteze 180 de ore de curs de instrucție în analiză comportamentală (vezi Tabel 1) și să fi f ăcut 1000 de ore de supervizare de lucru independent, dintre care 5% (50 de ore) necesită a fi supervizate direct de un BCBA existent.

Detalii referitoare la activitățile supervizate adecvat, clienți adecvați și natura și documentația supervizării se găsesc pe siteul web BACB

BCBA și BCaBA, ore de curs și conţinutul ariilor

Conţinutul ariilornr. ore BCBAnr. ore BCaBA
Conduită etică și profesională
4515
Concepte și principii ale analizei comportamentale4545
Metode de cercetare în analiza
comportamentală
Măsurare (incluzând analiza datelor)2510
Design experimental205
Analiza comportamentală aplicatăIdentificarea problemei și evaluarea3030
Elemente fundamentale ale schimbării comportamentale și proceduri pentru schimbări specifice ale comportamentului
4545
Intervenții și considerații referitoare la schimbări comportamentale105
Sisteme de schimbare comportamentală105
Implementare, management și supervizare105
Facultativ
3015
TOTAL270180

Examinări BCBA/BCaBA

Dacă au întrunit criteriile relevante de elegibilitate pentru examinarea BCBA sau BCaBA , persoanelor în cauză li se cere să treacă examinarea specifică. Examinarea în sine este o examinare de tipul alegere multiplă care cuprinde 150 (BCBA) sau 132 (BCaBA) de întrebări. Examinările se realizează prin Pearson VUE, o organizație independentă care deține responsabilitatea pentru gestionarea acreditărilor și examenelor de calificare pentru o gamă diversă de domenii, inclusiv cele legate de mediul academic, angajări, finanțe, tehnologie informațională, drept, asigurări și chiar teste pentru examenele auto. Pearson VUE furnizează servicii de testare pe calculator în peste 400 de țări din toată lumea. Persoanele care devin eligibile pentru a susține una dintre examinările BACB li se acordă o fereastră de patru săptămâni pentru a rezerva data lor preferată pentru examinare, ora și locul, în patru perioade ale anului: februarie, mai, august și noiembrie. Examinarea este momentan valabilă în limba engleză, spaniolă, italiană, ebraică, chineză simplificată (doar pentru BCaBA), în plan fiind să se facă traducerea examenelor în mai multe limbi.

Cei care dau examenul pentru prima dată au o şansă mai mare de a lua examenul (aproximativ două treimi din cei care sunt examinaţi pentru prima dată trec examenul) în comparație cu cei care au eșuat și susţin din nou examenul (aproximativ o treime trece examenul). Din aprilie 2015, sunt peste 18.500 de BCBA și BCaBA în întreaga lume și acest număr pare să crească exponențial (vezi Martin & Shook, 2011, pentru date comparative).

Cerințe pentru acreditarea RBT

Pentru a deveni RBT, o persoană trebuie să dețină cel puţin o diplomă de liceu sau echivalentul național. Persoanele în cauză trebuie să urmeze 40 de ore de training de bază în analiză comportamentală (într-un interval de 90 de zile) în ariile de măsurare, evaluare, dobândirea de abilități, reducerea comportamentului, documentare și raportare, conduită profesională și domeniul practicii. Persoanele în cauză trebuie să treacă printr-o evaluare de competențe. Trainingul și evaluarea de competențe pot fi făcute de un BCBA sau un BCaBA.

Menținerea certificării/înregistrării

Cei care au primit certificare BCBA și BCaBA își păstrează certificarea întrunind cerințele pentru educație continuă după un ciclu de recertificare de doi ani. Cei care sunt BCBA trebuie să acumuleze un minimum de 32 de unități de educație continuă (CEUs) iar cei care sunt BCaBA trebuie să acumuleze un minimun de 24 CEUs (un CEU este echivalentul unei ore de educație continuă) prin absolvire sau perfecționare, participând la un eveniment de educație continuă aprobat de un furnizor BACB, participarea la și/sau absolvirea participării inițiată de BACB, publicarea unui articol într-o revistă sau activități editoriale. De asemenea, persoana în cauză poate susţine din nou și trece examenul relevant pentru certificarea lor. Cei care sunt BCaBA trebuie să fie supervizați de BCBA pentru a-şi menține certificarea.

Cei care au certificare RBT își păstrează acreditarea trecând Evaluarea competențelor RBT în fiecare an. Aceştia trebuie să fie supervizați de cei care sunt BCBA sau BCaBA pentru a-şi menţine înregistrarea/certificarea.

Lista de sarcini BACB

A patra ediție a listei de sarcini BACB (pentru BCBA și BCaBA) oferă conținutul pe care se bazează examinările BACB. Lista de sarcini RBT pune la dispoziție conținutul pe care se bazează Evaluarea de competențe RBT. Listele de sarcini sunt periodic revizuite pentru a asigura faptul că acestea au un conţinut actual în ceea ce priveşte domeniul analizei comportamentale iar acest lucru este realizat de BACB prin realizarea unei analize a sarcinilor de lucru la intervale regulate. Analiza sarcinilor de lucru se face iniţial de un grup de experți în domeniu care evaluează importanța sarcinilor în contextul cunoștințelor, competențelor și abilităților analiștilor comportamentali sau ale tehnicienilor. Cei care au certificare BACB sunt rugați să parcurgă Lista de sarcini rezultată, pentru a evalua importanța sarcinilor identificate. Este important de subliniat că domeniul analiștilor comportamentali este examinat în funcţie de cunoștiințele, aptitudinile și abilitățile corelate profesiei și, astfel, domeniul este cel care hotărăşte conținutul Listei de sarcini şi nu BACB (Shook, Johnston & Mellichamp, 2004).

Lista de sarcini BACB poate fi descărcată de pe site-ul web BACB

De ce este utilă obţinerea unei certificări BACB?

Beneficiul certificării internaționale pentru cei care lucrează în calitate de analiști comportamentali sau de tehnicieni comportamentali ţine, în primul rând, de protecția consumatorului. Aceste acreditări le permite consumatorilor (părinți și alți profesioniști) să distingă între persoane instruite în mod adecvat și care au experiență și cei care nu au o astfel de instruire. Pentru a permite o diferenţiere adecvată și a nu deruta consumatorii, este interzis ca o persoană să spună ca are o acreditare dacă acea persoană nu deține într-adevăr acreditarea – adică nu poţi spune că eşti „BCBA (sau BCaBA, RBT) aflat în formare…” sau echivalentul acestui lucru.

Beneficiile suplimentare includ asigurarea calității și coerenţei în rândul celor care practică analiza comportamentală, dar şi posibilitatea de a practica oriunde. O certificare BCBA (sau BCaBA, RBT) ar trebui să fie aceeași în întreaga lume. Multe țări, inclusiv România, nu recunosc încă analiza comportamentală aplicată ca pe o profesie separată și distinctă, diferită de psihologie, de terapia de limbaj și limbă, drept, medicină. Adoptarea unei certificări profesionale ar fi importantă în stabilirea profesiei prin virtutea asigurării unei definiții și a unei identități pentru analiști comportamentali.

Profesiile sunt definite în funcție de cine anume le furnizează şi nu de ceea ce este furnizat: psihologii clinicieni practică psihologia clinică, avocații practică dreptul, analiștii comportamentali practică analiza comportamentală.

Referințe:

Institute for Credentialing Excellence (2010). Standard for Assessment-Based Certificate Programs, Washington DC: Author.

Martin, N.T. & Shook, G.L. (2011). The Behavior Analyst Certification Board and International Credentialing for Behaviour Analysts. European Journal of Behavior Analysis, 12, 41-47.

Shook, G. L. (2005). An examination of the integrity and future of Behavior Analyst Certification Board credentials. Behavior Modification, 29, 562-574.

Shook, G. L., Johnston, J. M., & Mellichamp, F. (2004). Determining essential content for applied behavior analyst practitioners. The Behavior Analyst, 27, 67-94.

Starin, S., Hemingway, M., & Hartsfield, F. (1993). Credentialing behavior analysts and the Florida behavior analysis certification program. The Behavior Analyst, 16, 153-166.

Lasă un răspuns