Anunț achiziții proiect “Servicii psihosociale pentru familiile copiilor cu autism”

Asociaţia Autism Europa, cu sediul în localitatea Bistrița, str. Str. Sucevei, nr. 9,sc. B, ap.27, judeţul Bistrița-Năsăud, codul poştal 420103, are plăcerea de a vă anunţa lansarea proiectului Servicii psihosociale pentru părinții copiilor cu autism”, care se va derula în perioada mai-noiembrie 2018.

Proiectul beneficiază de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa în domeniul social, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la servicii sociale și psihologice primare pentru 50 de familii cu copii cu tulburări de dezvoltare și tulburări psihice asociate, pe perioada a 7 luni.

Informații necesare achizițiilor din cadrul proiectului: program achiziții, anunț, caiet de sarcini, detalii tehnice

Lasă un răspuns