Asociația Autism Europa- raport de activitate (2016)

Asociaţia Autism Europa Bistriţa este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată din anul 2007 de părinţi şi prieteni ai copiiilor cu autism cu 33 de beneficiari direcţi şi sute indirecţi. De la înfiinţare oferim servicii de informare, conştientizare, consiliere şi educare, organizăm cursuri de instruire în beneficiul copiilor cu tulburări din spectrul autist din judeţul Bistriţa-Năsăud, al familiilor acestora, al specialiştilor şi al comunităţii.

În cursul anului 2008, printr-un proiect finanţat de Primăria Bistriţa s-a înfiinţat Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism „Micul Prinţ“, în incinta Spitalului Judeţean Bistriţa, într-un spaţiu aflat într-o clădire într-un stadiu avansat de degradare. Aici, într-un spaţiu restrâns, amenajat cu fonduri de la Primăria Bistriţa şi prin contribuţie proprie, s-au desfăşurat activităţi de informare, consiliere, grupuri de suport pentru părinţi şi copii, precum şi activităţi de coordonare a proiectelor derulate în parteneriat cu instituţii publice şi ONG-uri din ţară şi străinătate.

În scurt timp, activitatea Centrului a devenit complexă şi recunoscută la nivel naţional. De serviciile de informare, educare a părinţilor şi terapie ale acestui Centru beneficiază copiii cu TSA şi familiile acestora din mai multe localităţi din judeţ şi din ţară. Centrul a devenit un model terapeutic de succes la iniţiativa părinţilor în colaborare cu autorităţile locale şi la nivel naţional. Asociaţia este acreditată de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ca furnizor de servicii sociale.

Misiune

Asociaţia Autism Europa derulează numeroase proiecte educaţionale şi a încheiat parteneriate cu toate instituţiile publice locale relevante, oferind servicii integrate de recuperare, consiliere şi incluziune socială atât beneficiarilor direcţi cât şi familiilor şi cercului social în care aceştia trăiesc. Asociaţia Autism Europa Bistriţa militează activ pentru integrarea copiilor cu TSA în învăţământul de masă. Azi, 33 de copii urmează terapii de recuperare în cadrul Centrului. 90% dintre ei sunt încadraţi în învăţământul de masă. În anul 2012 a fost înfiinţată prima revistă de specialitate în domeniul autismului din România: 2 Elefanţi — o revistă despre autism.

Este membră FEDRA — Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist din 2012. De asemenea, derulează sistematic proiectul Premiile Antidiscriminare “Învăţăm împreună”, premiind cadrele didactice care integrează copii cu tulburări din spectrul autist în învăţământul de masă.

Raport Anual 2016

 

 

 

Lasă un răspuns