Importanța socializării în cazul copiilor cu autism

După cum afirma Aristotel „Omul este o ființă socială”, astfel toată viața ne-o petrecem în cadrul diferitelor grupuri, fie că vorbim de familie, orice formă de învățământ sau grupul de prieteni.

Socializarea este procesul prin care oamenii învață cum să se comporte în societate, învață normele și regulile acceptate social, valori și roluri sociale.

Bianca Țigău –Asociația pentru Intervenție Terapeutică în Autism

„Socializarea se realizează de-a lungul vieții unui individ și îl ajută pe acesta să se integreze în societate prin adaptarea la mediul socio-cultural. De asemenea, îi satisface individului nevoia de control, îi oferă siguranță prin adaptarea pe care acesta o dobândește pe durata procesului, dar și de afecțiune și atașament.”

Să nu uităm că prima parte a socializării se realizează în cadrul familiei, de aici și importanța ultimilor doi factori.

În fond socializarea este un proces de învățare care aduce foarte multe beneficii pe în plan cognitiv, comportamental și emoțional.

În cadrul familiei copilul învață prin socializare un anumit model, un set de valori și anumite idealuri. În cadrul grupului de joacă copiii exersează diverse roluri, analizează o gamă variată de situații sociale și să relaționeze. La școală se transmit anumite valori sociale, modele culturale, dar și roluri și stiluri comportamentale.

Socializarea în cazul copilului cu autism

Autismul afectează capacitatea copiilor de a relaționa, de a ști cum să se comporte în cadrul grupurilor, astfel expunerea copiilor care suferă de această tulburare la astfel de provocări, în cadrul grupului de socializare, facilitează dobândirea unor abilități de relaționare, comportamentale și de identificare a emoțiilor.

În cadrul grupurilor se urmăresc obiective specifice atinse prin joc, dans și cântec. Printre cele mai importante obiective se numără: dezoltarea limbajului și a gesturilor funcționale (gata!, mai vreau!, bate palma!, dă noroc!), dobândirea flexibilității corpului (exersarea motricității fine și grosiere), înțelegerea și respectarea instrucțiunilor funcționale (vino!, stai jos!, ridică-te!). De asemenea, în cadrul grupului se realizază cel mai bine programul de generalizare, prin abordarea diferitelor teme, prin prezența mai multor persoane, a modului de a comunica ( dacă în camera de terapie se dau instrucțiuni pentru un singur copil, la grup se folosește pluralul).

În cadrul Asociației pentru Intervenție Terapeutică în Autism (AITA), copiii sunt introduși permanent în grupuri de socializare, astfel în fiecare zi aceștia participă la grupuri de socializare. Grupurile sunt formate din 3-4 copii, iar terapeuții planifică cele mai interactive jocuri pentru a îi stimula pe cei mici. Activitățile sunt variate: cântec, dans, jocuri de masă, pictură, lucru manual și elemente de gimnastică.

Copiii interacționează unii cu alții și învață gesturi sociale, învață lucruri despre prietenie și cum să se comporte în cadrul grupului  care are rolul de a îi pregăti  pentru grădiniță sau școală.

Asociația pentru Intervenție Terapeutică în Autism (AITA)

Contact: 0753 055 852

asociatia.aita@yahoo.com

Lasă un răspuns