Lansarea proiectului „Servicii psihosociale pentru părinții copiilor cu autism”

            Asociaţia Autism Europa, cu sediul în localitatea Bistrița, str. Str. Sucevei, nr. 9,sc. B, ap.27, judeţul Bistrița-Năsăud, codul poştal 420103, are plăcerea de a vă anunţa lansarea proiectului Servicii psihosociale pentru părinții copiilor cu autism”, care se va derula în perioada mai-noiembrie 2018.

Proiectul beneficiază de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa în domeniul social, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la servicii sociale și psihologice primare pentru 50 de familii cu copii cu tulburări de dezvoltare și tulburări psihice asociate, pe perioada a 7 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 23.872 lei, din care:

  1. finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa reprezentând 62,83% din valoarea totală a proiectului) 15.000 lei;
  2. contribuţia beneficiarului de finanţare (reprezentând 37,17% din valoarea totală a proiectului) 8.872 lei.

Principalele activităţi care se vor derula în vederea atingerii obiectivului proiectului se vor desfăşura conform următorului program:

Nr. Activitate Descrierea activităţii Loc de desfăşurare Perioada
1. Conceptie brosura si chestionar analiza de nevoi Echipa proiectului va elabora structura broșurii informative și a chestionarului de analaiză de nevoi pentru grupul țintă CRRA Micul Prinț Mai 2018
2. Achizitionare multifuncționala Se va achiziționa o multifuncționala pentru a acoperi nevoile de comunicare/multiplicare/diseminare ale proiectului CRRA Micul Prinț Mai 2018
3. Evaluari psihologice Psihologii vor realiza 50 de evaluări psihologice pentru fiecare copil cu dizabilității CRRA Micul Prinț, Cabinete psihologie, școli Mai 2018- Noiembrie 2018
4. Editare, tiparire 1000 broșuri Se va contracta editarea/tipărirea cu o editură/firmă specializată a celor 1000 bucăți de brosură informativă Editura-S.R.L. August 2018
5. Analiză de nevoi Asistentul social angajat pe proiect va realiza si aplica cele 50 de chestionare in vederea realizarii analizei de nevoi  la nivel de municipiu CRRA Micul     Prinț Iunie 2018 -Noiembrie 2018
6. Distibuire broșură Se vor distibui cele 1000 brosuri informative Scoli, DGASPC Bistrița,Cabinete psihologice, medici de familie Septembrie 2018-Noiembrie 2018

    Reprezentant legal                                                                                            Coordonator proiect

          Dragu Ana                                                                                                              Dragu Ana

Lasă un răspuns